Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024-2028 - edycja 2024

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-04-15 12:25:57 przez Paweł Gardecki

Akapit nr - brak tytułu

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028.
Zgodnie z Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 z pomocy mogą skorzystać osoby spełniające  warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, tj.: 1 552,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1 200,00 zł  dochodu na osobę w rodzinie w przypadku osób w rodzinie.
 
Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 zapewnia pomoc zarówno dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom dorosłym, zwłaszcza starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym.
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
W dniu 26 lutego 2024 roku Wójt Gminy Dąbrówno zawarł umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim dotyczącą udzielenia przez budżet państwa wsparcia finansowego na realizację Programu w 2024 roku.
 
Gmina Dąbrówno na realizację Programu Rządowego na 2024 rok uzyskała dotację celową w wysokości 97 423,00 zł. Środki własne Gminy przeznaczone na ten cel wynoszą 35 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 132 423,00 zł.