ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zespół Interdyscyplinarny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zespół Interdyscyplinarny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zespół Interdyscyplinarny
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Dąbrówno został powołany zarządzeniem nr Or.0050.85.2019 Wójta Gminy  z dnia 5 sierpnia 2019r.
Zespół interdyscyplinarny w myśl nowych przepisów stanowi najważniejszy element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ma na celu skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu gminy, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy.
 
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
 
1)     diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2)     podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3)     inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4)     rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach   udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5)     inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie (art.9b ust.)
 
Zespół interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w indywidualnych przypadkach (art.9a ust.10). Skład grupy roboczej to przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy rodzinie i dziecku, wskazani w art. 9a ust.1 pkt 11 i 12 ustawy. W skład zespołu wchodzi 10 pracowników wytypowanych przez podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Grupa Robocza
 
Grupa robocza powoływana jest przez zespół interdyscyplinarny, a jej skład ustalany jest w zależności od potrzeb osoby i rodziny, której sprawa dotyczy. W grupie roboczej znajdują się osoby, które kompetencyjnie mogą pomóc w rozwiązaniu problemu i zaprzestaniu przemocy. W skład wchodzą:
 
  • pracownik socjalny – pracujący z rodziną celem określenia sytuacji materialno-bytowej i wskazania ewentualnych możliwości wsparcia w tym zakresie (np. pomoc finansowa w formie zasiłków celowych lub okresowych);
 
  • kurator sądowy – celem określenia sposobu wywiązywania się sprawcy z nadzoru oraz wskazania dalszych działań mających na celu zaprzestanie stosowania przemocy przez sprawcę, w tym złożenie wniosku o leczenie w systemie otwartym lub zamkniętym;
 
  • pedagog szkolny – informujący o sytuacji szkolnej małoletnich dzieci i występujących problemów w tym zakresie;
  • pielęgniarka środowiskowa – monitorująca stan zdrowia osób doznających przemocy
  • członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – motywujący członków rodziny do podjęcia leczenie i terapii.
 
 
PROCEDURA "Niebieskie Karty”
 
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska karta” (Dz.U. Nr 209 poz.1245 z dnia 3 października 2011r.).Obowiązuje od dnia 18 października 2011r.  
 
Co to jest procedura „Niebieskie Karty”?
 
Procedura “Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie (art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. Dz. U. Nr 125 poz.842).
Przedstawiciele instytucji realizujących procedurę “Niebieskie Karty” współpracują ze sobą i przekazują informacje o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego działającego na terenie każdej gminy.
 
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego p. Agnieszka Gąsiorowska dostępna pod numerem tel. 89/ 6474086 wew. 17. Osobami do kontaktu są również pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrównie
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Gąsiorowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-05 13:41:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-05 13:41:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-05 13:41:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
609 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »