Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Karta Dużej Rodziny

Szczegóły informacji

KARTA DUŻEJ RODZINY

Informacja ogłoszona dnia 2021-07-20 07:56:36 przez Paweł Gardecki

Akapit nr 1 - brak tytułu

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.                                                                                                                                   
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje, odpowiednio, dziecku:
 • w wieku do ukończenia 18. roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
 • szkole  – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 • szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki,
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 
- ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.                                                                                                                                     Rodzice otrzymują kartę bezterminową.
Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień Dokładny wykaz zniżek znajduje się na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej. Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.
Składając wniosek o KDR, dodatkowo należy przedłożyć:
 • ojciec i matka - oświadczenie, że rodzic nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 • dzieci powyżej 18 lat, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie
  o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • dzieci powyżej 18 r.ż. które przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.  

Niezbędne dokumenty można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrównie lub   ze strony https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Brelik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-20 07:56:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Gardecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-20 07:56:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Gardecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-20 07:56:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
846 raz(y)